Whisky Galore!

Under Andre verdenskrig hadde en liten by i Skottland en svært alvorlig mangel på ressurser siden nazistenes krigsinnsats hadde tatt tollen. Dette betydde ofte at det ganske enkelt ikke var nok mat til alle, og enda verre, det var ingen whisky.