A Texas Love Story

Bob Muldon og Ruth Guthride er et ungt par som lever utenfor lovens grenser. Etter en blodig skuddveksling blir de nødt til å gi opp og Bob tar på seg skylden. Det går fire år før Bob klarer å rømme for å oppsøke Ruth.