Before We Go

Before We Go, Chris Evans' regidebut, følger reisen til to fremmede som er strandet i New York for natten.