Dark Star

Det er midten av 2000-tallet, og mennesket har utforsket hele solsystemet. Kolonister har forlatt jorden for å finne nye hjem i universet. Det væpnede romskipet "Dark Star" skal bane vei for alle de fredelige kolonistene.