Teen Mom: Young & Pregnant

'Teen Mom Young and Pregnant' følger en gruppe unge mødre der de møter utfordringen det er å bli gravide før de selv er klare for å kunne mestre det å være foreldre - ettersom de fortsatt er i ferd med å bli voksne selv.